REAL PRICE
REAL VALUE
REAL SERVICE
About Me
Biking
Hiking
Culture
Interpreter
Groups
Events

... your best tailormade GUIDING
Smiling, punctual, competent and effective
I take care of your good mood and pleasant stay !!! ;-)

Rocks & Roll RUN 2016
Чудеса стават! Най вече сред чудеса!

Бягане сред най-красивите и причудливи форми на България – Белоградчишките скали!

Многопластови гледки към СветиНиколските Глами и мощната прегъдка на най-виските върхове на Северозападна Стара Планина начело с Миджур (2168м) и Дунавската хълмиста равнина!

Заповядайте на 08.10.2016г. (Събота) да участвате в Първото организирано състезание по планинско бягане сред Белоградчишките скали!

СТАРТ/ФИНАЛ/КУПОН - Винарска Изба "БОРОВИЦА"
(всеки участник получава и бутилка специално вино с логото на състезанието - Белоградчик Rocks&Roll RUN 2016!)

Ще се постараем да ви покажем най-красивото и то с колкото се може повече пътеки!

Чували ли сте за пещера ЛЕПЕНИЦА? А били ли сте там? А знаете ли какво има на МАРКАШНИЦА? А да ви говори нещо ЗБЕГОВЕ? БОРОВ КАМЪК? А какво има встрани от КАЛЕТО? Всичкото това ще го съберем в няколко различни трасета с различна дължина и денивелация...Ще има 10-15км, 20-25 км и дългото ще е 50км!

Елате ако можете облечени в ЧЕРВЕНО И ЗЕЛЕНО, за да станем част от скалите!

Организатори:

Спомществователи:
Очаквайте и още повече информация за трасетата, спомществователи и наградния фонд....!!!

Miracles happen! Moreover when you are among miracles!

Trail running among the most beautiful and peculiar shapes in Bulgaria – Belogradtchik rocks!

You'll be fascinated by the multi-layer views towards St.NicolasPeaks and the powerful embrace of the highest peaks of North-Western Bulgaria (headed by Midjur peak – 2168m) and the Hilly Danubian Plane.

Welcome 08th October (Saturday) to participate in the First organized trail-run among Belogradtchik rocks!

START/FINISH/AFTERPARTY - "BOROVITSA" winery
(each participant will receive a bottle of special wine branded Белоградчик Rocks&Roll RUN 2016) 

We'll make our best to show you the most beautiful of them and as far as much possible on trails only!

Have you ever heard about CAVE LEPENITSA? Have you been there? Do you know what there is at MARKASHNITSA? Anything about BOROV KAMAK? What about a STEP AWAY of the fortress?
All this we will collect in few different tracks: 10-15kms, 20-25kms and 50kms! We will define them precisely 2 weeks before the event.

It will be good if come in REN and GREEN clothes to mix better with the ROCKS!! ;-)

Organized by:

Sponsors:
Futrher information will follow..!!


Регистрация

Декларация / Договор за участие
  1. Участникът има навършени 18 години.
  2. Ако участникът няма навършени 18 години, прилага писмено съгласие за участие от родител/настойник при получаването на стартовия номер.
  3. Участникът приема за своя сметка потенциалната опасност за здравето и живота си при участие в състезанието. Основните рискове могат да бъдат причинени от но не само терена, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното му физическо състояние, метеорологични условия, автомобилен трафик и други независещи от организаторите условия.
  4. Участникът декларира, че е физически здрав и действията му не са противопоказни на лекарско предписание.
  5. Участникът е съгласен настоящия договор за освобождаване от отговорност да бъде използван от организаторите на състезанието и декларира, че носи отговорност за действията си по време на протичането му.
  6. Организаторите и другите участници не носят никаква отговорност в случай на претърпени от участника материални щети, кражба на имущество, физически травми, инвалидност или смърт, както и за всички други възможни злополуки по време на състезанието. Участникът е съгласен споменатите в тази точка физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на състезанието.
  7. Участникът дава съгласието си да получи медицинска помощ при нараняване и травма.
  8. Участникът е наясно, че настоящият договор за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.
Приемам условията
Име/Фамилия *
Дата на раждане
Категория
Имейл *
Телефон *
Клуб, организация
Код за проверка